Centrul de Cercetari Financiar-Monetare (CEFIMO) ia fiinta in anul 2000 primind certificarea Ministerului Educatiei si Cercetarii 3 ani mai tarziu. Centrul are ca principal obiectiv de activitate cercetarea stiintifica fundamentala si aplicativa in domenii, precum: finantele publice, finantele corporatiste, sistemul monetar, sistemul bancar, pietele financiare, asigurari si reasigurari, finantele internationale. Principalele realizari, pana in prezent, ale Centrului de Cercetari Financiar-Monetare numara:
– Participarea la initierea unor programe de studii postuniversitare (master, doctorat);
– Contributii la organizarea Sesiunilor Stiintifice Internationale ale Facultatii de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori;
– Sustinerea financiara (din bugetul propriu) a unor activitati de diseminare a lucrarilor Sesiunilor Stiintifice Internationale ale Facultatii de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori;
– Contributii la organizarea actiunilor jubiliare ASE 2003 – 90 de ani de invatamant superior de cercetare;
– Finantarea (din bugetul propriu) a participarii la unele manifestari stiintifice in tara (Iasi, Sibiu, Suceava, Timisoara, Oradea) si strainatate (Egipt, Turcia, Franta, SUA, Marea Britanie, Olanda), precum si diseminarea unor rezultate ale cercetarii stiinsifice in volume/reviste;
– Innoirea bazei materiale informatice;
– Imbogatirea fondului documentar cu publicatii de specialitate intrate in biblioteca Centrala a Academiei de Studii Economice Bucuresti.

1992

un grup de initiativa concentreaza activitatile de cercetare de factura economiei cantitative in Laboratorul de Modelare Macroeconomica (LMM), in contextul reformarii structurilor de cercetare din Academia de Studii Economice Bucuresti.

1995

orientarea directiei de cercetare catre domeniul finantelor in Laboratorul de modelare economico-financiara (LMEF) constituit in cadrul Facultatii de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori.

1998

contract de finantare cu Banca Mondiala si Guvernul Romaniei (director, prof.univ.dr. Radu Stroe) cu obiectiv de consolidare si dezvoltare a structurii de cercetare existenta – LMEF.

2000

infiintarea Centrului de Cercetari Financiar-Monetare (CEFIMO) ca unitate de cercetare a Facultatii de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori ce beneficiaza de dotari cu echipamente prin contractele de cercetare finantate de Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior (CNCSIS) si prin bunavointa directorilor acestor proiecte, prof.univ.dr. Vasile Dedu si, respectiv, prof.univ.dr. Nicolae Dardac.

2003

certificarea CEFIMO de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii ca centru de cercetare de tip C.

2007

CEFIMO se constituie ca parte a unui Acord de parteneriat intre Academia de Studii Economice Bucuresti si Universitatea „Dunarea de Jos” Galati.

2010

reacreditarea institutionala a CEFIMO.

MENU